Laatste nieuws

lesrooster

les-mills-proefles

Voorwaarden

Voorwaarden betaling en groepslessen
 
1. Betaling loopt verplicht via automatische incasso! De eerste maand betaal je: a. contant (graag gepast meenemen), of b. schrijf je over naar rekeningnummer IBAN NL35 INGB 0006 1062 19 t.n.v. Studio 4Motion. Bij niet tijdige (contante) betaling/overschrijving wordt het bedrag  van de eerste maand opgeteld bij de automatische afschrijving van de eerstvolgende maand.
2. Het abonnementsgeld wordt maandelijks bij vooruitbetaling in de eerste week van de lopende lesmaand geïncasseerd.
3. Als je de betalingsverplichting(en) niet nakomt, heeft Studio 4Motion het recht je uit te sluiten van deelname aan de lessen met behoud van je betalingsverplichting(en).


4. Een verzoek tot wijziging van je abonnement doe je schriftelijk of per e-mail uiterlijk op de laatste dag van de lopende maand.
5. De opzegtermijn is de lopende maand plus een kalendermaand. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.
6. Een jaarabonnement ga je aan voor 12 maanden. Na afloop kun je per maand opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Een jaarabonnement kun je tussentijds niet opzeggen, ook niet om medische reden.
7. Een jaarabonnement kun je tussentijds upgraden van 1 x per week naar onbeperkt. Een jaarabonnement kun je tussentijds niet downgraden (van onbeperkt naar 1x per week).


8. Indien je door medische oorzaak tijdelijk niet mag sporten, kun je uitsluitend schriftelijk of  per e-mail een verzoek indienen om het abonnement tijdelijk stop te zetten. Alvorens aan een verzoek tot tijdelijke stopzetting tegemoet te komen, kan Studio 4Motion jou vragen een doktersverklaring te overleggen.
9. Tijdelijk stopzetten met terugwerkende kracht wordt niet toegekend. Bij een tijdelijke stopzetting wordt het abonnementsgeld voor de lopende maand plus de volgende maand nog geïncasseerd. Bij terugkomst is de eerste maand géén abonnementsgeld verschuldigd.
10. In geval van een nog lopend jaarabonnement wordt een verzoek tot tijdelijke stopzetting voor maximaal 3 maanden toegekend. De einddatum van het jaarabonnement wordt dan met 3 maanden verlengd. Je betaalt bij elkaar dus altijd 12 maanden. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
11. Een gemiste les mag je binnen 4 weken inhalen.


12. Op de officiële feest- en herdenkingsdagen wordt geen les gegeven.
13. Maximaal 4 weken per jaar is er voor volwassenen wegens vakantie geen les. In de zomervakantie geven we in principe les volgens een vakantierooster.
14. Voor de kinderlessen geldt dat er tijdens alle schoolvakanties geen lessen worden gegeven.
15. Je betaalt 12 maanden per jaar lesgeld, ook tijdens de feestdagen en vakantieperiode(s). Dit is in het lesgeld verrekend.


16. Tijdens afwezigheid van de instructeur zal een vervangende instructeur de les geven. Dit kan eventueel een alternatieve les zijn.

17. Bij eventuele deelname aan een evenement/demonstratie kunnen foto's of filmpjes daarvan worden gemaakt en verspreid.
18. Studio 4Motion behoudt zich het recht voor de lessen, het rooster, de tarieven en voorwaarden te wijzigen.
19. Studio 4Motion en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de studio.


20. Deelname aan de groepslessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Studio 4Motion en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele blessures.
21. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je dat jij, of je minderjarig kind, in goede gezondheid bent/is. Indien je twijfelt, raadpleeg eerst je (huis)arts.

Privacyverklaring
Voor de inhoud van de privacyverklaring klik hier.

Studio 4Motion

Boonstraat 15 (ingang achterzijde)
3195 BA Pernis Rotterdam
 
Mogelijk komen berichten van dit  adres in uw spambox
 

Onze groepslessen

bbb

bodyshakelogo

 hip-hop

 LM-BODYJAM

 power-yoga3

DANS-YOGA

street-dance

LM PUMP CMYK BUTTON TM

karate logo